TPF 121012

19 oktober, 2012 at 13:29

Deltagare: Jens, Rikard, Arvid, Jerker, Emmy, Fredrik och Charlotta Material: 1 däck/person Uppvärmning: Jogg till Azaleadeln i par. Vartannat par har 2 däck/person andra paret inget. Byte pÃ¥ kommando. Jogging fram till beachvolleyboll-planen. Uppställning i ring med var sitt däck. Set om 5 övningar gjordes 2 ggr. Jumping jacks med […]