TPF 120330

2 april, 2012 at 07:35

Material: 3 däck
Jogga bort till öppna ytan nedanför Säldammsbacken samtidigt som man turas om att bära däcken på vägen dit.

Uppvärmning:
Placera ut de 3 däcken med ca 10-15m mellanrum i en linje rakt fram. Start är vid första däcket där man kryper fram till det andra däcket, därefter kryper man baklänges tillbaka till det första för att sen krypa framåt till det tredje däcket. Kryp sen baklänges tillbaka till startdäcket. Proceduren upprepas men med andra övningar: åla, utfall, smygarn och slutligen aphopp.

Huvuddel:
Para ihop er två och två, gärna där en är lite snabbare och den andra lite långsammare.
Person A sitter i hela tiden i jägarvila lutandes mot det gröna toaletthuset nedanför Säldammsbacken. Person B börjar med 5 burpees och springer därefter uppför Säldammsbacken ca 150 m, gör 10 upphopp och därefter byter med person A som gör samma sak. Varje person ska gör 5 sådana rundor.

Därefter körde vi en tabataserie där man i 20 sek gjorde utfall med hopp, vila 10 sek i bottenposition av ett utfall osv.

Avslutning:
Däckgolf med två lag.