Mega-burpees

7 mars, 2012 at 08:40

Som en vanlig burpee men med tillägget att när du är i läget att du är i nedre armhävningsposition, rullar åt ena sidan ett halvvarv och gör en situps och sedan rullar tillbaka och fortsätter burpeen.

Tänk i 10 steg:
1) böj dig framåt och sätt i båda händerna i marken.
2) hoppa ner så att du står i armhävningsposition
3) gå ner i en armhävning
4) rulla ett halvt varv åt valfritt håll så att du ligger på rygg färdig för situp
5) GÃ¥ upp i situps
6) gå ner
7) rulla halvt varv tillbaka
8) tryck upp kroppen som i armhävning
9) hoppa fram med benen och res dig så att händerna och fötterna är i marken
10) räta ut och gör ett lätt upphopp alternativt ett ordentligt upphopp med uppdragna knän

Tags: