Torpeden

15 juni, 2011 at 08:11

Två led vända mot varandra. Haka tag i armarna på personen mitt emot. Stå tätt. Sista personen tar sats och hoppar/kryper över armarna.