TPF 160713

25 augusti, 2016 at 15:00

160713

Uppvärmning:

Statiska övningar: Planka, Låg armhävningsposition, Framstupa ställ, Jägarvila.

Del 1 – höga och låga ställningar
Lägg ut fyra däck i en kvadrat med ca 20 m mellan varje.
Mellan däck 1 och 2 – åla
Vid däck 2 gör 10 tåhopp
Mellan däck 2 och 3 – vindrutetorkaren
Vid däck 3 gör upphopp
Mellan däck 3 och 4 – vandrande pinnen
Vid däck 4 gör ett kombinerat tå- och upphopp
Mellan däck 4 och 1 – masken
Vid däck 1 gör ett kombinerat tå- och upphopp

Två varv där du byter sida på vindrutetorkaren

Ta bort ett däck så att det istället blir en triangel och förläng sträckorna med ca 15 meter
Mellan däck 1 och 2 – hoppa grodhopp framlänges
Vid däck 2 gör 10 armhävningar
Mellan däck 2 och 3 – hoppa grodhopp baklänges
Vid däck 3 gör 10 situps
Mellan däck 3 och 1 – gör sido-spänsthopp med djupa benböj
Vid däck 1 gör 10 armhävningar

Del 2 – parövningar
Ett par kryper och turas om att skjuta ett däck framför sig i en slinga som med fördel är en lutande slänt, ca 30 m. Upp och ned. Tidssättande.
Ett par gör däckdunk
Ett par gör situps med däck som de räcker varandra
Ett par kastar ett däck mellan sig
Ett par står i jägarvila mot varandra och skickar ett däck runt sig

Del 3 – lek Däckgolf

Avslutning
Upphoppsstege och situpsring med däck