TPF 140423

23 april, 2014 at 15:38

140423

Dagens pass bestod av ett stycke uppvärmning i form av joggning, Cristians axelrotation, armhävningar, sit-ups och långsamma utfallssteg. Två stegringslopp.

Backintervaller:
1. Jobba i par. 1 i paret springer en lång backintervall, gör 5 upphopp och joggar sedan ner. Den andra personen vilar i framstupa ställ. x 6

2. Samma sak fast brantare, kortare backe med planka som ”vila” x 6

3. Kort intervall på plant underlag med två däck på släp i sele. Tre i varje lag som vilar i höger/vänster sidoplanka.

Passet avslutades med nerjoggning och två korta traktorvältarturer.