TPF 130717

26 juli, 2013 at 11:07

Deltagare: Charlotta, Camilla, Jens, Maja, Jerker, Linda

Jogg till Dome däck på raka armar Två & två
Snabba fötter i trappan sen rusch till husväggen x3
Vila – Upphopp
Jogg till Plikta, däck på raka armar.
10 bendrag på gunga – 6 armhävningar på rep x 4
Jogg till bänkarna/liten grusväg i mitten av slottskogen.
Krypa knuffa däck på gräset + 10 dips x3
Vila – tåhäv.
Dra däck med fötter på grusväg + 10 dips x3
Vila – tåhäv
Jogg till krypbacken bredvid säldammsbacken.
Krypa i backen x2
Vila- utfallsteg
Armhävnings & situps stege.
Börja med tio armhäv sen 9 situps osv. ner till 1 sen upp till 10.
Tack för idag!