TPF 130614

14 juni, 2013 at 13:38

TPF 130614 1

Deltagare: Jerker, Sara, Camilla, Viktoria, Nina, Charlotta

Jogg till gräset vid volleybollplanen i Azaleadalen

Uppvärmning: Sträcka om 10 m, totalt 5 övningar som görs fram och tillbaka:

  1. Knäkram – böj upp ben mot bröst sätt ner foten och röra sig framåt vartannat ben
  2. Utfall bakåt – sträck även upp armana i baksteget
  3. Knäkram – ut i fullt utfall och flexa upp
  4. Ut i flygplanet – stig fram
  5. Stretch framsida lår/sträck upp motsatt arm – stig fram

Kortleksleken – Hjärter=Axelpress med däck, Spader=Utfall med hopp, Ruter=Gå ut i planka och gör en AH gå tillbaka, Klöver=MC & Joker=15 burpees. Varje kort symboliserar övnignen som ska göras samt hur många repetitioner. Knekt, dam, kung & ess motsvar  11,12,13 &14. Jobba två och två eller tre och tre gör var sin kortlek. Personen (er) som vilar gör det i planka.

Däckgolf till duscharna i lag.

Jogg tillbaka.