TPF 130426

26 april, 2013 at 13:32

Deltagare

Material: 1 däck/par

Jogg til Azaleadalen

Uppvärmning: 20 BB, 15 SU, 10 MC & 5 burpes

Parövning 5 stationer som görs i en serie 1,2,3…9

 1. Fällkniven
 2. ”Larven”
 3. Roterande planka
 4. Däcksving upp i övre position
 5. Rotera däck i axelhöjd ner mot motstående höft ”Krysset”

Plankor 5 min x 3

 1. Uppdrag ben utsidan
 2. Sidoplanka höger
 3. Sidoplanka vänster
 4. Upp/ner med rumpan ”hunden”
 5. Vanlig planka

Jogga runt volleybollplanen 2 varv mellan varven.

Parövning – 45 sek/station, där man går en sträck om 10 m skottkärra mellan varje övning. en person gör samtliga övningar i rad. Görs 2 varv var:

 1. Skottkärra med bensläpp
 2. Ligg på rygg SU – kast däck till partner
 3. Omvänd finne – håll i 2 sek i ytterläget (partner håller emot)
 4. Båten där partnern gör så att man rör sig (ev nedsläng ben)
 5. FS med uppdrag rumpa – motstånd partner i utläget

Jogg tillbaka