TPF 121024

24 oktober, 2012 at 10:33

Ett sent ihop satt pass, mycket kopierat från ett morgonpass den 16:e januari 2012. Dagens gäng kämpade på bra med de tuffa benövningarna.

Uppvärmning:
Jogg in i Slottsskogen i två kolonner. De två första i varje kolonn ett däck på sträckta armar. Rotation när första paret blir trötta.

Väl i Slottsskogen görs utfallssteg ca 15 meter, backar tillbaka. Därefter på samma sätt, utfallssteg med handisättning, duck-walk, utfallssteg med hopp samt avslutningsvis utfallssteg med handistättning och hopp.

Huvudmoment:
Vi transporterar oss en runda i Slottsskogen. Vid första bänken gör vi 1 upphopp, 1 dip, 1 knäböj. Vid nästa bänk 2 av varje och så vidare. Vi kom upp i 19 bänkar och totalt 190 repetitioner av respektive övning. Vid trappan upp till Björngårdsvillan stannar vi upp och delar in oss i tre grupper. En grupp gör 10 burpees (tidssättande) medan grupp två kör plankan och grupp tre kryper upp och ner i trappan. Detta körs två varv. Därefter jogg tillbaka till utrustningen där vi avslutar med en däck-golf.

Tags: