TPF 120907

11 september, 2012 at 20:00

 Dagens TPF:are!!!!

Deltagare: Jerker, Rikard, Bengt-Åke, Charlotta, Emmy

Utrustning: 5 däck (1/pers)

Jogg till gräsytan nedanför Säldammsbacken.

Jogga runt området nedanför Björngårdsvillan (ca 750 m) och lägg ut däcken på sträckan. Start vid soptunnan mot Säldammsbacken. Alla placerar ut sig på var sin station.
Station: 1) benböj med kick, 2) axelpress med däck, 3) upphopp, 4) dips på bänk och 5) 10 sit-ups (utgångsläget). En person börjar vid utgångspositionen och gör 10 sit-ups springer vidare till nästa station och löser av den personen som springer vidare och löser av nästa pers osv. Målsättning att göra det 2 varv.

Sprint upp för Säldammsbacken upp till platån vid trapporna till älgarna och gör 10 upphopp.  Jogga ner till startpositionen. Sprint upp igen och gör 10 upphopp. Fortsätt sedan upp för trapporna till älgarna och gör 10 upphopp. Jogga ner till starten.

Jogg tillbaka till parkeringen.