TPF 120116

16 januari, 2012 at 08:03

Uppvärmning:
Jogg in i Slottsskogen i två kolonner. De två första i varje kolonn håller en dunk på sträckta armar. Andra paret ett däck på samma sätt. Tredje paret vilar, fjärde paret bär två däck var och femte paret vilar.

Väl i Slottsskogen görs utfallssteg ca 15 meter,  backar tillbaka. Därefter på samma sätt, utfallssteg med handisättning, duck-walk, utfallssteg med hopp samt avslutningsvis utfallssteg med handistättning och hopp.

Huvudmoment:
Vi transporterar oss en runda i Slottsskogen i grupper om tre, joggandes. Vid första bänken gör vi 1 upphopp, 1 dipp, 1 knäböj. Vid nästa bänk 2 av varje och så vidare. Vi kom  upp i 17 bänkar och  totalt 153 repetitioner av respektive övning.

Vid trappan upp till Björngårdsvillan stannar vi upp och gör 10 burpees/plankan/mountain climbers. Roterar inom gruppen så att alla får göra varje övning.

Därefter jogg tillbaka till utrustningen. En kort stafett mellan två lag där alla står i framstupaställ och den siste sprintar till ett träd, därefter kryper under alla. Total förflyttning cirka 15 meter.

Avslutningsvis en upphoppsstege. Tillsammans gör vi 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1 upphopp.

Nedvarvning:
Jogg tillbaka med utrustningen såsom vid uppvärmningen.