TPF 111012

13 oktober, 2011 at 13:55

Material: 4 däck, västar så det räcker till hälften

Uppvärmning
Joggning med materialet. Doppboll i två lag.

4 moment x 2
1) utfall en sträcka fram och tillbaka, 10 armhävningar
2) Ankgång/Duckwalk fram och tillbaka, 20 upphopp
3) krypa sträcka fram och tillbaka, 10 armhävningar
4) åla fram och tillbaka, 20 upphopp

Ryssen kommer!
Två och två krälar man med ett däck som man skjuter framför sig. Turas sedan om att bära däcket på rakar armar under tiden som gruppen joggar bort tillsammans till nästa samlingspunkt.

Dela upp i lag om 3 personer. Lägg ut en sträcka med 3 stopp lagom för de olika delarna som är:
1) alla i laget kryper fram till första stoppet där alla gör 10 burpees
2) en i laget bär den andre (piggy-back) samtidigt som den tredje springer tillbaka till starten och hämtar ett däck
3) en i laget släpar en annan nästa sträcka samtidigt som den tredje krälar med däcket.
4) alla springer sista sträckan och tar med sig däcket. Väl uppe springer alla ner igen.

Gör om detta igen om tiden tillåter eller korta ner banan/ta bort något moment.