TPF 111010

18 oktober, 2011 at 17:05

Material: 2 däck och en kort stock.

Uppvärmning
10 burpees.
Alla springer på led. Sisten springer längst fram, slalom mellan de övriga. Detta varvas med att springa fram i full fart utan slalomen.
5 burpees.

Huvudmoment
Idioten. Indelning i två lag. Däck och korta stocken ställs ut som koner.  Till första konen kryper man, joggar tillbaka, växlar. Nästa runda, duck-walk till andra konen, joggar tillbaka, växlar. Tredje runda, djupa hopp till tredje konan, joggar tillbaka, växlar. När hela laget kört så är det en klassisk idiot i ett svep till alla tre koner.

Däckdragning. Samma lag. En person springer 200m, vänder, joggar tillbaka, hela tiden med däck släpande bakom sig. Under tiden växlar övriga lagmedlemmar mellan plankan och framstupa ställ. Två rundor per person.