Släpet

15 juni, 2011 at 08:29

Parövning som går ut på att släpa sin partner en given sträcka. Den som släpas ligger på rygg och den som ska släpa kommer att backa. Placera er så att ni kan fatta varandras händer/armar och lyft upp den som ska släpas så att bara fötterna ligger i marken. Släpa bakåt.