Dragkamp

15 juni, 2011 at 09:20

Två och två med däck mellan sig. Försök dra med den andra personen. Tidsgräns eller bakre gräns.