Piggy-back

15 juni, 2011 at 07:12

Parövning som går ut på att turas om att bära varandra på ryggen en bestämd sträcka.