Krokodilgång

21 oktober, 2011 at 08:14

Börja i framstupa ställ som inför en armhävning. Kryp framåt med lång tyngdpunkt med vänster arm fram och höger ben samtidigt. Gå ner och gör en armhävning. Fortsatt framåt med höger arm och vänster ben (som en krokodil!) och gör återigen en armhävning.