Benböj

15 juni, 2011 at 08:15

Ställ dig med fötterna i axelbredd. Böj på benen med ryggen rak och och ta dig upp igen.

Går att variera genom att gå olika långt ner, ha en vikt eller inte gå upp hela vägen emellan.

Tags: