Axelpress i par

15 juni, 2011 at 07:09

Parövning där den ena personen ställer sig bakom den andra. Personen framför lägger armarna längs sidorna och pressar upp tills armarna är rakt ut. Personen bakom lägger sina händer på armbågarna och håller emot på uppvägen och pressar ned på tillbakavägen samtidigt som den främre personen håller emot.