Krälstafett

15 juni, 2011 at 07:25

Lagmedlemmarna ställer sig i bro tät bredvid varandra och bildar en tunnel. Sista personen krälar under övriga. När han hunnit upp i bro börjar nästa. Första lag fram till en viss punkt vinner.