Gruppövning koordination

15 juni, 2011 at 07:52

Koordinationsövning som tränar både fysik och förmågan att ta instruktioner genom tal och/eller gester.

Stå i flera led, 3-5 personer per led. Rörelse på plats genom att jogga på stället exempelvis. Ledaren står framför och säger vänster/höger/framåt/bakåt. Börja med att ta 3 steg i den riktningen. Till att börja med säger ledaren exempelvis vänster och visar med armen vänster eller tar 3 steg åt vänster. Sedan ska deltagarna bara lyssna på det som ledaren säger samtidigt som ledaren kanske går åt motsatt håll för att förvirra. Gör även tvärtom (visa det som det ska göra och säg något annat).

För att övningen ska bli jobbigare kan man också lägga sig i skydd, hoppa upp igen och rulla åt sidorna när man ligger ner.