Gruppövning koordination

15 juni, 2011 at 07:52

Koordinationsövning som tränar både fysik och förmågan att ta instruktioner genom tal och/eller gester. Stå i flera led, 3-5 personer per led. Rörelse på plats genom att jogga på stället exempelvis. Ledaren står framför och säger vänster/höger/framåt/bakåt. Börja med att ta 3 steg i den riktningen. Till att börja med […]

Doppa kroppsdel

15 juni, 2011 at 07:42

Spring i ett led i en cirkel eller bara en bestämd sträcka. Börja med att ropa en kroppsdel som måste ner i marken. Ex. vänster hand, höger axel, huvud, rumpa, mage, huvud. Utöka med att bara den kroppsdelen ska vara i marken en kort stund (man måste alltså stå på […]