Plankstafett

23 juni, 2011 at 15:28

Två eller flera lag. Hela laget lägger sig i planka med tillräckligt avstånd för att den sista personen i ledet ska kunna klättra över de övriga deltagarna en och en. Välj sträcka, det snabbaste laget vinner.

Skattjakt

15 juni, 2011 at 09:16

Två lag. Gärna en cirkel som bana som är ca 100-200 meter. Placera olika tunga föremål i en hög och de båda lagen på motsatt sida av denna hög. en från varje lag springer mot högen (åt varsitt håll) och väljer ett objekt som de bär med sig tillbaka till […]

Däckkryp på alla fyra

15 juni, 2011 at 09:11

Dela upp i lag om 3-4 personer. Ta ut valfri sträcka dit man ska springa och vända/runda objekt. Varje lag har ett däck. Personen som kryper på alla fyra (händer och fötter, inte knän) kryper/kliver i däcket och kryper fram och tillbaka.

Kubbstafett

15 juni, 2011 at 09:08

Dela upp i lag om 3-4 personer. Välj en sträcka som man ska ta sig fram till och sedan tillbaka genom att kasta kubben och springa fram till den och kasta igen.

Intervall med wood-chops

15 juni, 2011 at 08:57

Lag med 3-4 personer i varje. Stafett där man ska springa en sträcka, gärna med uppförsbacke, fram till en vikt, exempelvis ett däck, och göra wood-chops av valfri mängd och sedan spurta tillbaka för byte. De som vilar gör det i jägarvila eller valfri övning.

Däckgolf

15 juni, 2011 at 08:50

Dela upp i lag. Börja på en punkt och sätt ut en sten eller en ställ en stock som blir ”hålet”. Leken går ut på att första personen kastar däcket så långt han/hon kan. Nästa person spurtar fram till däcket, kastar det så långt som möjligt mot hålet och spurtar […]

Bärövning på tre

15 juni, 2011 at 08:27

3 personer arbetar tillsammans och ska turas om att bli burna. Bär på valfritt sätt.

Torpeden

15 juni, 2011 at 08:11

Två led vända mot varandra. Haka tag i armarna på personen mitt emot. Stå tätt. Sista personen tar sats och hoppar/kryper över armarna.

Gruppövning koordination

15 juni, 2011 at 07:52

Koordinationsövning som tränar både fysik och förmågan att ta instruktioner genom tal och/eller gester. Stå i flera led, 3-5 personer per led. Rörelse på plats genom att jogga på stället exempelvis. Ledaren står framför och säger vänster/höger/framåt/bakåt. Börja med att ta 3 steg i den riktningen. Till att börja med […]

Bro och skydd

15 juni, 2011 at 07:27

Varannan person ligger i skydd och varannan i bro med ca 3 meter emellan. Siste man springer och hoppar över de i skydd och kryper under de som står i bro och fyller på längst fram.